Difference between revisions of "Halvårsmøte/2014H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Innkallinger == * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2014-August/001198.html Første innkalling] * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2014-September/001203.html Innkall…")
 
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 27: Line 27:
 
Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av
 
Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av
 
referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.
 
referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.
 +
 +
Omtalte i dette dokumentet, men ikke tilstede (brukernavn og fullt navn):
 +
* kulia: Geir Kulia
  
 
==== Saksliste ====
 
==== Saksliste ====
Line 54: Line 57:
 
* refferent: simongli
 
* refferent: simongli
 
* tellekorps: davidk, tirilane
 
* tellekorps: davidk, tirilane
* protokollunderskrivere: (valg utsettes)
+
* protokollunderskrivere: ilsegv, liangzh
  
Godkjennes ved ungåing av blikk.
+
Godkjennes ved unngåing av blikk.
  
 
==== Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden ====
 
==== Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden ====
Line 74: Line 77:
 
==== Sak 5: Drifts halvårsrapport ====
 
==== Sak 5: Drifts halvårsrapport ====
  
TODO
+
finninde presenterer drifts halvårsrapport muntlig.  
 
 
finninde presenterer drifts halvårsrapport muntelig. Avskrift følger:
 
  
De har kommet noen nye maskiner. 7 fra matteland, 7 core 2 duo fra søppla. Masse ny hardware. Det kom et strømbrudd, cthulhu ble migrert til lommel. Er et par nye maskiner i serverrommet. Samarbeid med hackerspace. Dvask lever. Det begynner å bli fantastisk. Driftskoordinator er for tiden i san francisco. Vanskelig polsk navn er den nye mediamaskinen på arbeidsrommet. Tvilling or rdist døde. Alice har vært døende i et halvår, ble tatt ut. Hornbille ble tatt ut. Ikke så mye mer utover det. Login og mail virker. Spørsmål? Finn kommer til å skrive en rapport.
+
Noe godkjennes ved akklamasjon.
  
 
==== Sak 6: CERTs halvårsrapport ====
 
==== Sak 6: CERTs halvårsrapport ====
  
CERTs halvårsrapport har ikke blitt sendt inn, og ingen fra CERT er til stede. Rapporten uteblir. Det nevnes at CERT trenger nye medlemmer og at gombos er halveis i CERT.
+
CERTs halvårsrapport har ikke blitt sendt inn, og ingen fra CERT er til stede. Rapporten uteblir. Det nevnes at CERT trenger nye medlemmer.
  
 
==== Sak 7: Godkjenning av regnskap for første halvår ====
 
==== Sak 7: Godkjenning av regnskap for første halvår ====
Line 88: Line 89:
 
Regnskapet presenteres av kasserer chrishoh.
 
Regnskapet presenteres av kasserer chrishoh.
  
Det kommenteres på at inntekt fra disk-kjøp er så lav som den er antagelig på grunn av senkning i pris og økning i gratis plass.
+
Det kommenteres på at inntekt fra diskkjøp er så lav som den er antagelig på grunn av senkning i pris og økning i standard diskkvote.
  
chrishoh kommenterer regnskapet er ført fra januar til januar, og foreslår at budsjettet oppdateres på neste halvårsmøte.
+
chrishoh kommenterer at regnskapet er ført fra januar til januar, og foreslår at budsjettet oppdateres på neste halvårsmøte.
  
Det er et ønske om å budgetere mer for mat, dikke og andre middler til hackehelger o.l. Dette går under trivselsbudgettet. Det kommenteres på at trivselsbudgettet allerede er høyt på grunn av innkjøp av kjøleskap.
+
Det er et ønske om å budsjettere mer for mat, drikke og andre midler til hakkehelger og lignende. Dette går under trivselsbudsjettet. Det kommenteres på at trivselsbudsjettet allerede er høyt på grunn av innkjøp av kjøleskap.
  
Spørsmål blir stilt om vi trenger å budgetere for tap av hardware, eller om slike hendelser får oss til å over budgettet: På grunn av uforutsigbarhet, tar vi ikke dette med i budgetet.
+
Spørsmål blir stilt om vi trenger å budsjettere for tap av hardware, eller om slike hendelser får oss til å over budsjettet: På grunn av uforutsigbarhet, tar vi ikke dette med i budsjettet.
  
Det er et ønske om å kjøpe inn nye grafikkort til en pris på samlet ca. 2000 NOK. Det er enighet om at mer av hardwarebudgettet burkes.
+
Det er et ønske om å kjøpe inn nye grafikkort til en pris på samlet ca. 2000 NOK. Det er enighet om at mer av hardwarebudsjettet brukes.
  
 
Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.
 
Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.
Line 108: Line 109:
 
==== Sak 9. Valg av leder ====
 
==== Sak 9. Valg av leder ====
  
Valgkommiteen (aleksanw) har kommet frem til at ingen ingen vil være leder. I lys av dette nominerer aleksanw seg selv og finninde. finninde avslår nominasjonen.
+
Valgkomitéen (aleksanw) har kommet frem til at ingen vil være leder. I lys av dette nominerer aleksanw seg selv og finninde. finninde avslår nominasjonen.
  
Ny leder godtas ved akklamasjon.
+
aleksanw som ny leder godtas ved akklamasjon.
  
 
==== 10. Valg av styre ====
 
==== 10. Valg av styre ====
  
aleksanw nominerer chrishoh, liangzh, finninde, ilsegv og kulia. kulia er ikke tilstede, men konsensus er at han er koselig og sannsynligvis interessert.
+
aleksanw nominerer chrishoh, liangzh, finninde, ilsegv og kulia. kulia er ikke til stede, men konsensus er at han er koselig og sannsynligvis interessert.
  
kulia kontaktes, og han godtar nominasjonen.
+
kulia kontaktes over telefon, og han godtar nominasjonen.
  
aleksanw forslår at styre skal bestå av leder plus 5 styremedlemer. Forslaget godtas ved akklamasjon.
+
aleksanw forslår at styret skal bestå av leder pluss 5 styremedlemmer. Forslaget godtas ved akklamasjon.
  
Nytt styre godtas ved akklamsjon.
+
Nytt styre bestående av de ovennenvte nominerte godtas ved akklamasjon.
  
 
==== 11. Valg av valgkomité ====
 
==== 11. Valg av valgkomité ====

Latest revision as of 17:13, 17 September 2014

Innkallinger

Referat

Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2014-09-16

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • evenhunn: Even Hansen
 • synnovsh: Synnøve Soon Halle
 • yorinad: Yorin Anne De Jong
 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • chrivi: Christoffer Viken
 • davidk: David Kaasen
 • finninde: Finn Inderhaug Holme
 • olechrin: Ole-Christian Nilssen
 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • liangzh: Liang Zhu
 • simongli: Simon Glisic Randby

Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Omtalte i dette dokumentet, men ikke tilstede (brukernavn og fullt navn):

 • kulia: Geir Kulia

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt kl 18:30.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • ordstyrer: chrishoh
 • refferent: simongli
 • tellekorps: davidk, tirilane
 • protokollunderskrivere: ilsegv, liangzh

Godkjennes ved unngåing av blikk.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referatet presenteres av chrishoh og godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

Leder oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

finninde presenterer drifts halvårsrapport muntlig.

Noe godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

CERTs halvårsrapport har ikke blitt sendt inn, og ingen fra CERT er til stede. Rapporten uteblir. Det nevnes at CERT trenger nye medlemmer.

Sak 7: Godkjenning av regnskap for første halvår

Regnskapet presenteres av kasserer chrishoh.

Det kommenteres på at inntekt fra diskkjøp er så lav som den er antagelig på grunn av senkning i pris og økning i standard diskkvote.

chrishoh kommenterer at regnskapet er ført fra januar til januar, og foreslår at budsjettet oppdateres på neste halvårsmøte.

Det er et ønske om å budsjettere mer for mat, drikke og andre midler til hakkehelger og lignende. Dette går under trivselsbudsjettet. Det kommenteres på at trivselsbudsjettet allerede er høyt på grunn av innkjøp av kjøleskap.

Spørsmål blir stilt om vi trenger å budsjettere for tap av hardware, eller om slike hendelser får oss til å over budsjettet: På grunn av uforutsigbarhet, tar vi ikke dette med i budsjettet.

Det er et ønske om å kjøpe inn nye grafikkort til en pris på samlet ca. 2000 NOK. Det er enighet om at mer av hardwarebudsjettet må brukes.

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8: Godkjenning av revidert budsjett

Det foreslås å øke trivsel med mellom 2000 og 3000kr. 3000kr anbefales.

Forslaget godkjennes ved akklamasjon. chrishoh er en helt.

Sak 9. Valg av leder

Valgkomitéen (aleksanw) har kommet frem til at ingen vil være leder. I lys av dette nominerer aleksanw seg selv og finninde. finninde avslår nominasjonen.

aleksanw som ny leder godtas ved akklamasjon.

10. Valg av styre

aleksanw nominerer chrishoh, liangzh, finninde, ilsegv og kulia. kulia er ikke til stede, men konsensus er at han er koselig og sannsynligvis interessert.

kulia kontaktes over telefon, og han godtar nominasjonen.

aleksanw forslår at styret skal bestå av leder pluss 5 styremedlemmer. Forslaget godtas ved akklamasjon.

Nytt styre bestående av de ovennenvte nominerte godtas ved akklamasjon.

11. Valg av valgkomité

synnovsh og evenhunn velges til å være frivillige. Ny valgkomité godtas ved akklamsjon.

12. Møtet heves