Difference between revisions of "Halvårsmøte/2011H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(opprettet siden, med tid, sted og saksliste, samt link til innkallingen)
 
(linker til styrets og drifts halvårsrapporter)
Line 10: Line 10:
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden<BR>
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden<BR>
 
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte<BR>
 
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte<BR>
4. Styrets halvårsrapport<BR>
+
4. [[Styretsrapport/H2011|Styrets halvårsrapport]]<BR>
5. Drifts halvårsrapport<BR>
+
5. [[Driftsrapport/H2011|Drifts halvårsrapport]]<BR>
 
6. CERTs halvårsrapport<BR>
 
6. CERTs halvårsrapport<BR>
 
7. Godkjenning av regnskap for første halvår<BR>
 
7. Godkjenning av regnskap for første halvår<BR>

Revision as of 18:07, 20 September 2011

Innkalling.

Tid: Tirsdag 20. september 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
4. Styrets halvårsrapport
5. Drifts halvårsrapport
6. CERTs halvårsrapport
7. Godkjenning av regnskap for første halvår
8. Godkjenning av revidert budsjett
9. Valg av leder
A. Valg av styre
B. Valg av valgkomité
C. Forslag til lovendring
D. Møtet heves