Halvårsmøte/2011EkstraordinærtH

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 07:01, 12 October 2011 by Oysteini (talk | contribs) (aleksanw var allerede i styret)
Jump to navigation Jump to search

Ekstraordinært medlemsmøte for å velge ny leder.

Tid: Tirsdag 11. oktober 2011, kl. 18:15
Sted: S4

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Valg av leder
3. Valg av styre
A. Møtet heves

Referat

Sak 0. Møtet er satt

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Innstilles:
Referent = andreao
Ordstyrer = trygvrad
Tellekorps = andrfla og alexanw

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2. Valg av leder

oysteini og torjehoa stiller.

Valget utføres ved hemmelig valg.

Stemmer:

 • oysteini: 3
 • torjehoa: 4
 • forkastet: 1
 • blank: 3

torjehoa er ny leder.

Sak 3. Valg av styre

Blir sittende:

 • torjehoa
 • andreao
 • andrfla
 • oysteini
 • aleksanw

Innstilles fra sal:

 • olechrin
 • oyvinlek

Disse 6+leder blir det nye styret. Vedtatt ved akklamasjon.

Sak A. Møtet heves

Godkjent ved akklamasjon.