Halvårsmøte/2010V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 22:47, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (4 revisions)
Jump to navigation Jump to search

PVVs halvårsmøte, referat. 11. Februar 2010 Endelig saksliste:

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat frå forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. CERTs halvårsrapport.
 8. Godkjenning av forrige års reknskap.
 9. Godkjenning av årets budsjett.
 10. Valg av styre.
10. Valg av revisor.
11 Valg av valgkomité.
12. PVVs standpunkt i datalagringsdirektivsaken
13. Møtet er hevet.

Tilstede:

 • lykkebo
 • andreao
 • haraldhv
 • oyvinlek
 • andreahy
 • almelid
 • orjane
 • tirlane
 • oysteini
 • vegarded
 • eirikald
 • rakhmato
 • trygvrad

Alle er stemmeberettigede

- Sak 0 -

Møtet settes 18:15

- Sak 1 -

 • lykkebo velges til ordstyrer
 • almelid velges til referent
 • tirilane og andreahy velges til tellekorps, alle beslutningene klappes igjennom.

- Sak 2 -

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

- Sak 3 -

Lenker til diverse rapporter må legges inn i det gamle refereatet. Noen små endring må gjøres. Med disse endringene godkjennes referatet ved akklamasjon.

- Sak 4 -

Vi har mange nye medlemmer som ikke dukker opp i PVVs lokaler. Eirikald foreslår at PVVs medlemmer bør være mer imøtekommende i begynnelsen av semesteret. Andreao bemerker at det er fire nye medlemmer på halvårsmøtet.

- Sak 5 -

Vi har fått masse nye maskiner. Orjane har lyst til å fase ut gamle 4U-bokser til fordél for de nye dell power-edge 2U-boksene.

Almelid foreslår at serverromsnøkkelen oppbevares i pengeskrinet til kasserer.

- Sak 6 -

Ny CERT-server er innfaset.

- Sak 7 -

- Sak 8 -

- Sak 9 -

Andreahy fikk et illebefinnende og forlot møtet, trygvrad tok jobben som medlem i tellekorpset.

almelid, oysteini, eirikald, andreao, oyvinlek og haraldhv blir nominért til styrevalg

resultater:

 • almelid 11
 • oysteini 11
 • eirikald 8
 • andreao 11
 • oyvinlek 4
 • haraldhv 3

De valgte styremedlemmene er almelid, oysteini, eirikald og andreao.

- Sak 10 -

Ingen vil være revisor, styret får i ansvar å finne en revisor til neste halvårsmøte.

- Sak 11 -

trygvrad og tirilane velges til valgkomité.

- Sak 12 -

Det ble valgt ved håndsopprekning at PVV ikke skal ta et standpunkt til datalagringsdirektivet. Det er opp til hvert enkelt medlem å bidra for eller imot direktivet som de selv ønsker.

- Sak 13 -

Møtet er hevet 19:30