Halvårsmøte/2009V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:42, 19 February 2009 by Lykkebo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte Vår 2009

Møtet settes!

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Ørjan nominerer Øystein som ordfører. Odd Rune foreslås som sekretær. Valgkomite blir tellekorps. Det klappes gjennom.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det klages fra publikum om lokalisering. Til tross for krangling blir ting godkjent.

Godkjenning

Halvårsmøtetreferatet godkjennes.

Rapporter

Styrets rapport

Styret presenterer rapport. Det blir opplyst om at vi kan undersøke om rabatter mtp. PVVs boksamling som et «åpent bibliotek». Kommentar om Erminea, Øystein opplyser om valget og referer til gammelt styremøte.

Drifts rapport

Rapporten godkjennes. [Link her plix].

Certs halvårsrapport

Man forsøker å finne ut av hvor Echelon kommer fra. Rapporten godkjennes.

Godkjenning av fjorårets regnskap

Vi ser på tallene og de ser fine ut. Oppmøtte vil se på hvor mange penger PVV har. Penger vises, budsjettet ligger [link]. Regnskap.

Godkjenning av årets budsjett

Vi observerer at hardwarebudsjettet er justert opp i påvente av decibel-kjøp.

Forslag til endring av standardkvote

Det dukker opp spørsmål om relevansen i å stille dette spørsmålet på halvårsmøtet. Ordstyrer sier «forsåvidt ikke», men vi gjør det likevel. Eirik er skeptisk. Halvårsmøtet er positivt til å endre kvoten til et tall i området rundt 256, gjerne med 42 som en del av tallet på et vis.

Valg av styret

De nominerte er: orjane tirilane lykkebo almelid andreahy

Resultatet er: orjane 6 tirilane 6 lykkebo 8 almelid 9 andreahy 7

Dødt løp igjen! Ai ai ai!

Det kommer opp en liten kommentar om antallet folk i styret. Vi øker størrelsen på styret. Alle er med! Woho!

Valg av revisor

Styret velges som revisor, med forbehold om at han godtar det.

Valg av valgkomité

Sittende valgkomité blir nominert, og ingen er gretne for det! Hurrah.