Halvårsmøte/2008V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 22:45, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (3 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte Vår 2008

Referent: Odd Rune.

Tellekorps

Knut og Jens ådne ble tellekorps, hurra!

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent! Vi klapper for det!

Godkjenning av referat fra tidligere halvårsmøter:

Vi mangler vår 2007. Einar har det, vi utsetter til neste halvårsmøte. 2007 godkjennes.

Styrets halvårsrapport

Møtet er informert. Folk er nøgd.

Drifts halvårsrapport

Møtet er informert. Folk er nøgd.

CERTs halvårsrapport

Møtet er informet.

Presentasjon av regnskap och budsjett

Ørjan har gjort en bra jobb.

Lovendringsforslag

Antall stemmeberettigete: 11 Resultatet ble: 10 for, 1 nøytral, 0 mot.

Valg av styret

Valgkomiteen er reduert til halvparten pga. flytting. Dersom to med minst stemmer har likt: gjenvalg.

De nominerte er: orjane, oysteini,lykkebo,eirikald,jensadne,somaen,magnusrk, Resultat: 9, 10, 8, 4, 5, 3, 4, 1

Valg av revisor

Vi velger Mathias uten at han veit om det. Styret får myndighet til å finne ny dersom han ikkje ønsker det.

Valg av valgkomite

Knut og Eirik er frivillige og velges.

Beste program

Ingen forslag.

Årets hakker

Ingen forlag.

MØTET ER HEVET!