Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 20:53, 28 September 2011 by Oysteini (talk | contribs) (la til link til referat fra halvårsmøtet høsten 2011)
Jump to navigation Jump to search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter