Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 14:41, 5 September 2008 by Magnusrk (talk | contribs) (hierarki på vei inn)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter