Difference between revisions of "Halvårsmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(La til høst 2010)
(link til referat fra vårhalvårsmøtet 2011)
Line 5: Line 5:
  
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 +
* [[/2011V|Vår 2011]]
 
* [[/2010H|Høst 2010]]
 
* [[/2010H|Høst 2010]]
 
* [[/2010V|Vår 2010]]
 
* [[/2010V|Vår 2010]]

Revision as of 12:20, 16 February 2011


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter