Driftshandlinger

From Programvareverkstedet
Revision as of 23:39, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (16 revisions)
Jump to navigation Jump to search

Driftshandlinger er her definert som operasjoner PVV Drift utfører på systemene og som det er sannsynlig at noen kommer til å gjøre flere ganger.

Annet