Drift/Samba

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 02:00, 1 January 1970 by (talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

SMB-portene er sperret i NTNUs hovedrouter, så hjemmekataloger kan ikke bli eksportert til IP-adresser utenfor 129.241.0.0/16 med SMB.