Drift/Pakkeinstallasjon

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 14:39, 5 May 2010 by Magnusrk (talk | contribs) (Fjern verbatim, moinlink)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Installasjon av programvare på de ulike OS-ene vi drifter.

Debian / Ubuntu

Oppdater pakkeliste:
aptitude update
Søk etter pakker:
aptitude search <tekst>
Vis info om pakke:
aptitude show <pakke>
Installer pakker:
aptitude install <pakke>

Gentoo

Søk etter pakker:
emerge --search <søkestreng>
Vis hva som vil installeres:
emerge -pv <pakke>
Installer pakker:
emerge <pakke>

DragonFly

Installer pakker:
pkg_add ftp://ftp.pvv.ntnu.no/pub/DragonFly/packages/pkgsrc-current/DragonFly/1.4.0-RELEASE/i386/All/<pakke>

FreeBSD

Installer pakker:
pkg_add -r <pakkenavn>

NetBSD

vet ikke :-(

Solaris 10

Søk etter pakker: http://www.sunfreeware.com/

Installer pakker:
cd /root
/usr/sfw/bin/wget ftp://ftp.sunfreeware.com/pub/freeware/sparc/10/rcs-5.7-sol10-sparc-local.gz
gunzip rcs-5.7-sol10-sparc-local.gz
pkgadd -d rcs-5.7-sol10-sparc-local
Om pkgadd -d feiler pga for liten /var:
mkdir /tmp/spool
pkgadd -s /tmp/spool -d rcs-5.7-sol10-sparc-local
cd /tmp/spool
pkgadd -d .
cd
rm -r /tmp/spool