Drift/Pakkeinstallasjon

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 18:24, 8 February 2006 by Knuta (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Installasjon av programvare på de ulike OS-ene vi drifter.

Debian / Ubuntu

Søk etter pakker:
aptitude search <tekst>
Vis info om pakke:
aptitude show <pakke>
Installer pakker:
aptitude install <pakke>

Gentoo

Søk etter pakker:
emerge --search <søkestreng>
Vis hva som vil installeres:
emerge -pv <pakke>
Installer pakker:
emerge <pakke>

DragonFly

Installer pakker:
pkg_add ftp://ftp.pvv.ntnu.no/pub/DragonFly/packages/pkgsrc-current/DragonFly/1.4.0-RELEASE/i386/All/<pakke>

FreeBSD

vet ikke Verbatim(:-()

NetBSD

vet ikke Verbatim(:-()