Drift/Pakkeinstallasjon

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 18:09, 8 February 2006 by Knuta (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Installasjon av programvare på de ulike OS-ene vi drifter.

Debian / Ubuntu

Søk etter pakker:
aptitude search <tekst>
Installer pakker:
aptitude install <pakke>

Gentoo

Installer pakker:
emerge <pakke>

DragonFly

vet ikke :-(

FreeBSD

vet ikke :-(

NetBSD

vet ikke :-(