Difference between revisions of "Drift/Maskininstallasjon"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(No difference)

Revision as of 01:44, 31 March 2007

  • Sett opp DNS på dvask
  • Sett fast IP som i DNS
  • installer NIS og rdistd.
    • NIS domain: pvv
    • Fremgangsmåte for Debian:
aptitude install nis rdistd mkdir -p /store/bin ln -s /usr/bin/rdistd /store/bin
  • Fiks /etc/nsswitch.conf:

passwd: compat nis group: compat nis

  • Kopier /root/.ssh/authorized_keys fra en annen maskin som virker
  • Logg inn på bacchus og kjør rdist:
cd /local/adm/rdist ./Rdist -m maskin