Difference between revisions of "Drift/Mail/Migrere Mailman"

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Jump to navigation Jump to search
m (13 revisions)
 
(8 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 13: Line 13:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene:<pre><nowiki>
+
Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene. pvv.org har blitt brukt hittil, og om vi bytter til pvv.ntnu.no vil ikke de gamle listene dukke opp i oversikten. Mailman har visst gjort et forsøk på å støtte flere domener, men har vel fortsatt felles navnerom for selve listenavnet...
 +
 
 +
MTA=None er for å slippe at newlist forteller hvordan man lager aliaser for listen. Vi har exim-magi som fikser aliasene.
 +
<pre><nowiki>
 
exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
 
exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
 
65c65
 
65c65
 
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
 
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
 
---
 
---
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.ntnu.no'
+
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.org'
 
68c68
 
68c68
 
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
 
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
 
---
 
---
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.ntnu.no'
+
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.org'
 +
89c89
 +
< # MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
 +
---
 +
> MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 33: Line 40:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Fiks en egen mailman-transport-ting i exim, siden mailman krever at den kalles med en obskur 'daemon'-bruker den har hardkodet PID-en til compile-time:<pre><nowiki>
+
Fiks magisk exim-oppsett: <pre><nowiki>
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/401_exim4-config_system_aliases_mailman
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/main/00_pvv_exim-variabler
# Systemaliases for mailman
+
  # Home dir for your Mailman installation -- aka Mailman's prefix
system_aliases_mailman:
+
   # directory.
   debug_print = "R: system_aliases_mailman for $local_part@$domain"
+
   MAILMAN_HOME=/var/lib/mailman
   driver = redirect
+
   MAILMAN_WRAP=MAILMAN_HOME/mail/mailman
  allow_fail
+
 
   allow_defer
+
  # User and group for Mailman, should match your --with-mail-gid
  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases.mailman}}
+
   # switch to Mailman's configure script.
# user = list
+
   MAILMAN_USER=list
   file_transport = address_file
+
  MAILMAN_GROUP=daemon
   pipe_transport = mailman_pipe
 
# directory_transport = address_directory
 
 
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
 
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/950_pvv-config_mailman
mailman_pipe:
+
  mailman_router:
  debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part@$domain"
+
    debug_print = "R: mailman_router for $local_part$local_part_suffix@$domain"
  driver = pipe
+
    driver = accept
  use_shell = true
+
    require_files = MAILMAN_HOME/lists/$local_part/config.pck
+
    local_part_suffix_optional
  # fint og skadet med gids kompilert inn i binærer -sesse
+
    local_part_suffix = -bounces : -bounces+* : \
  group = daemon
+
                        -confirm+* : -join : -leave : \
  return_fail_output
+
                        -owner : -request : -admin
 +
    transport = mailman_transport
 +
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
 +
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe  
 +
  mailman_transport:
 +
    debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part$local_part_suffix@$domain"
 +
    driver = pipe
 +
    command = MAILMAN_WRAP \
 +
              '${if def:local_part_suffix \
 +
                    {${sg{$local_part_suffix}{-(\\w+)(\\+.*)?}{\$1}} } \
 +
                    {post}}' \
 +
              $local_part
 +
    current_directory = MAILMAN_HOME
 +
    home_directory = MAILMAN_HOME
 +
    user = MAILMAN_USER
 +
    group = MAILMAN_GROUP
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 63: Line 83:
 
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
 
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
 
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/
 
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/
 +
 +
<Directory /var/lib/mailman/archives/public>
 +
  Options Indexes FollowSymLinks
 +
</Directory>
  
 
<LocationMatch "^/$">
 
<LocationMatch "^/$">
   Redirect / http://list.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo
+
   Redirect / http://list.pvv.org/mailman/listinfo
 
</LocationMatch>
 
</LocationMatch>
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
Line 100: Line 124:
  
 
Fiks tilganger: <pre><nowiki>
 
Fiks tilganger: <pre><nowiki>
exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -exec chgrp list {} \;
+
exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -not -type l -exec chgrp list {} \;
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 124: Line 148:
 
exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
 
exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 stop
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 stop
exim-test:/etc/exim4# vim /etc/aliases   # fjern mailman-aliaser
+
exim-test:/etc/exim4# ps aux | grep exim    # sjekk at alt er nede
 +
exim-test:/etc/exim4# pkill exim4          # kverk resterende exim-ting
 +
exim-test:/etc/exim4# vim /etc/aliases     # fjern mailman-aliaser
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 start
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 start
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
Line 158: Line 184:
 
== Potensielle problemer ==
 
== Potensielle problemer ==
  
På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Vet ikke hvorfor, men er sikkert tilganger eller noe sånt. Er uansett ikke kritisk, så om det oppstår på decibel kan det alltids fikses etter hvert.
+
På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Grunnen viste seg å være at listinfo er domene-spesifikk.
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 23:44, 5 March 2010

Dette er egentlig Knut Auvors notater for hvordan han skal flytte PVVs Mailman-installasjon fra Mailman 2.0.13 på proto til Mailman 2.1.5 på decibel, men den står her i tilfelle noen skal gjøre noe lignende igjen. Eksemplene er hentet fra testmigreringen fra proto til exim-test.

Forberedelser på den nye boksen

Installer moroa:

exim-test:/# aptitude install mailman

dpkg kommer til å mase om at du må opprette en liste som heter "mailman". Vent med det.

Sett site-passord:

exim-test:~# mmsitepass 
New site password: 

Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene. pvv.org har blitt brukt hittil, og om vi bytter til pvv.ntnu.no vil ikke de gamle listene dukke opp i oversikten. Mailman har visst gjort et forsøk på å støtte flere domener, men har vel fortsatt felles navnerom for selve listenavnet...

MTA=None er for å slippe at newlist forteller hvordan man lager aliaser for listen. Vi har exim-magi som fikser aliasene.

exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
65c65
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
---
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.org'
68c68
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
---
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.org'
89c89
< # MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
---
> MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist

Fiks exim-konfigen så den aksepterer list.pvv-domenene:

exim-test:/etc/exim4# diff update-exim4.conf.conf.old update-exim4.conf.conf 
20c20
< dc_other_hostnames='pvv.org:pvv.ntnu.no'
---
> dc_other_hostnames='pvv.org:pvv.ntnu.no:list.pvv.org:list.pvv.ntnu.no'

Fiks magisk exim-oppsett:

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/main/00_pvv_exim-variabler 
 # Home dir for your Mailman installation -- aka Mailman's prefix
 # directory.
 MAILMAN_HOME=/var/lib/mailman
 MAILMAN_WRAP=MAILMAN_HOME/mail/mailman

 # User and group for Mailman, should match your --with-mail-gid
 # switch to Mailman's configure script.
 MAILMAN_USER=list
 MAILMAN_GROUP=daemon

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/950_pvv-config_mailman

 mailman_router:
  debug_print = "R: mailman_router for $local_part$local_part_suffix@$domain"
  driver = accept
  require_files = MAILMAN_HOME/lists/$local_part/config.pck
  local_part_suffix_optional
  local_part_suffix = -bounces : -bounces+* : \
            -confirm+* : -join : -leave : \
            -owner : -request : -admin
  transport = mailman_transport

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe

 mailman_transport:
  debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part$local_part_suffix@$domain"
  driver = pipe
  command = MAILMAN_WRAP \
       '${if def:local_part_suffix \
          {${sg{$local_part_suffix}{-(\\w+)(\\+.*)?}{\$1}} } \
          {post}}' \
       $local_part
  current_directory = MAILMAN_HOME
  home_directory = MAILMAN_HOME
  user = MAILMAN_USER
  group = MAILMAN_GROUP

Fiks apache-konfig for mailman:

exim-test:/etc/exim4# cat /etc/apache/conf.d/mailman
ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/

<Directory /var/lib/mailman/archives/public>
 Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>

<LocationMatch "^/$">
 Redirect / http://list.pvv.org/mailman/listinfo
</LocationMatch>

Rydd unna litt kataloger:

exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -ls
160877  4 drwxrwsr-x  4 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/
 3110  4 drwxrws--x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/private
160878  4 drwxrwsr-x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/public
 97766  4 drwxrwsr-x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 lists/
exim-test:/var/lib/mailman# rm -r archives/ lists/   

Selve migreringen: På den gamle boksen

Stopp qmail på den gamle boksen, så all mail køes ute:

svc -d /service/smtpd
touch /service/smtpd/down

Sjekk at den ikke svarer på smtp:

telnet proto smtp

Kopier lister og arkiver til den nye boksen:

proto:/local/mailman# tar -cf - lists/ archives/ | ssh exim-test 'cd /var/lib/mailman; tar xf -'

Selve migreringen: På den nye boksen

Fiks arkiv-symlinker (de er absolutte og peker på /local/mailman):

exim-test:/var/lib/mailman/archives/public# for f in *; do ln -sf ../private/$f $f; done

Fiks tilganger:

exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -not -type l -exec chgrp list {} \;

Kjør noe magiske oppgraderings-greier som ikke ser ut til å gjøre noen ting:

exim-test:/var/lib/mailman# /usr/lib/mailman/bin/update
No updates are necessary.

Opprett mailman-listen (noe nytt i 2.1.5?):

exim-test:/var/lib/mailman# newlist mailman

Mekk aliaser:

exim-test:/var/lib/mailman# /usr/lib/mailman/bin/genaliases | sed '1,3d' > /etc/aliases.mailman

Start tjenester:

exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/mailman start
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/apache restart

Oppdater exim-ting:

exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 stop
exim-test:/etc/exim4# ps aux | grep exim  # sjekk at alt er nede
exim-test:/etc/exim4# pkill exim4      # kverk resterende exim-ting
exim-test:/etc/exim4# vim /etc/aliases   # fjern mailman-aliaser
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 start

Testing og wrap-up

Telnet til smtp-porten og sjekk at listemail kan leveres (fra en pvv-boks, så slipper du å bli greylistet):

knuta@decibel ~ $ telnet exim-test smtp
Trying 129.241.210.196...
Connected to exim-test.pvv.ntnu.no.
Escape character is '^]'.
220 exim-test.pvv.ntnu.no ESMTP Exim 4.50 Mon, 17 Jul 2006 21:45:22 +0200
HELO exim-test.pvv.ntnu.no
250 exim-test.pvv.ntnu.no Hello knuta at decibel.pvv.ntnu.no [129.241.210.179]
MAIL FROM: mail-drift@pvv.ntnu.no
250 OK
RCPT TO: knutatest@list.pvv.ntnu.no
250 Accepted
DATA
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
Subject: Liten testmail

huhei!
.
250 OK id=1G2Z36-00052n-LK
quit
221 exim-test.pvv.ntnu.no closing connection
Connection closed by foreign host.

Om du mottok mailen er sikkert alt bra. SSH til dvask og oppdater DNS. Hurra!

Potensielle problemer

På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Grunnen viste seg å være at listinfo er domene-spesifikk.