Drift/Mail/Exim-kommandoer

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 10:07, 29 August 2006 by Knuta (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Nyttige kommandoer i exim4

Liste opp mail:
mailq
Lese headere til mailen med ID 1FD29R-0002LL-9L (-Mvh = "view headers"):
exim4 -Mvh 1FD29R-0002LL-9L
Slette mailen med ID 1FD29R-0002LL-9L:
exim4 -Mrm 1FD29R-0002LL-9L
Thawe (slå av "frozen") på mailen med ID 1FD29R-0002LL-9L:
exim4 -Mt 1FD29R-0002LL-9L
Finne ut hvordan mailen til en gitt adresse leveres:
exim4 -bt nobody@pvv.org

Loggtygging

Vis logginnslag som gjelder 1FD29R-0002LL-9L:
grep 1FD29R-0002LL-9L /var/log/exim4/*log
Sjekk hvilken mail til $USER som har blitt rejectet:
grep -i "rejected RCPT <$USER[+@-]" /var/log/exim4/mainlog
Finn all mail der avsender nevner $FOO:
grep -i "<=.*$FOO" /var/log/exim4/mainlog|cut -d" " -f3|grep -f- /var/log/exim4/mainlog
Tilsvarende, men for gzippet logg (zgrep er litt "begrenset"):
zcat /var/log/exim4/mainlog.2.gz | grep -e `zgrep -i "<=.*$FOO" /var/log/exim4/mainlog.2.gz|cut -d' ' -f3|perl -e 'print join " -e ",<>'`