Difference between revisions of "Drift/Mail"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Reparerte linkene på denne siden.)
(Added English translation)
Line 1: Line 1:
 +
[[#Maintenance/Mail|English]]
 +
 
== Sammendrag av the viktigste ==
 
== Sammendrag av the viktigste ==
  
Line 32: Line 34:
 
* [[/Qmail|Om Qmail på PVV]]
 
* [[/Qmail|Om Qmail på PVV]]
  
 +
 +
= Maintenance/Mail =
 +
 +
== Summary of the most important things ==
 +
 +
PVV only supports encrypted transmission of email, both at fetching and delivery. It can therefore be useful to install PVVs [[SSL-Sertifikat|SSL-Certificate]].
 +
 +
* POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
 +
* IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
 +
* SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 or 587
 +
 +
== Information About use of the Mail System ==
 +
 +
* [[/IMAP_POP3|Use of imap and pop3 at PVV]] (Reading of email from external machine)
 +
* [[/Autentisert SMTP|Secure sending of email from external net]] (Authenticated SMTP)
 +
* [[/Innkommende_mail|Management of incoming mail with ~/.forward]]
 +
* [[/Mailfiltrering|Personal filtering of mail at PVV]]
 +
* [[/SMTP-time_filtrering|Information about SMTP-time filtering for all users]]
 +
* [[/Maillister|Creation of mailing lists in Mailman]]
 +
* [[/Konvertere_til_Maildir|How to convert to Maildir]]
 +
* [[/Innboksformater|About the inbox formats mbox and Maildir]]
 +
* [[/Bouncesignering|Bounce-signing for anti-spam]] (for advanced users)
 +
 +
== Information for Maintainers of the Mail System ==
 +
* [[/Exim-kommandoer|Useful commands in Exim]]
 +
* [[/Exim-oppsett|About the Exim-setup at PVV]]
 +
* [[/Minimalt_mailoppsett|Minimal mail setup for PVV-macines]]
 +
* [[/Migrere_Mailman|Migrating/upgrading mailman between two machines]]
 +
 +
== Historical data ==
 +
 +
The information below is related to PVVs <i>previous</i> mail system, and is no longer correct. It is included so that curious should can see how it was.
 +
 +
* [[/Procmail|Procmail use at PVV]]
 +
* [[/Spamfilter|Spam filtering at PVV]]
 +
* [[/Qmail|About Qmail at PVV]]
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 13:10, 12 August 2014

English

Sammendrag av the viktigste

PVV støtter bare kryptert overføring av mail, både ved henting og sending. Det kan derfor være nyttig å installere PVVs SSL-Sertifikat.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 eller 587

Informasjon om bruk av mailsystemet

Informasjon til driftere av mailsystemet

Historiske data

Informasjonen nedenfor gjelder det forrige mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.


Maintenance/Mail

Summary of the most important things

PVV only supports encrypted transmission of email, both at fetching and delivery. It can therefore be useful to install PVVs SSL-Certificate.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 or 587

Information About use of the Mail System

Information for Maintainers of the Mail System

Historical data

The information below is related to PVVs previous mail system, and is no longer correct. It is included so that curious should can see how it was.