Difference between revisions of "Drift/Driftsmøter/2022-01-15"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (Pederbs moved page 2022-01-15 to Drift/2022-01-15)
(No difference)

Revision as of 19:38, 22 January 2022

driftkveld 15. januar 2022 kl. 18:15

Fysisk på arbeidsrommet med mulighet for digital deltagelse.

Til stede

 • Felix, Torstein, Erik , Emma, Sondre, Daniel, Adrian, Sindre.


Agenda

Ting drift må gjøre. (Viktige ting)

 • Velkommen
 • Hva skal driftsmøtene være?
 • Skal vi ha et ticket-system?
 • Status på mail
 • Oppdatering av servere
 • Fikse sertifikater

Ting drift ønsker å gjøre (Morsomme ting)

 • Planlegge nettverksombygging?
 • Lage fotogalleri?
 • Fikse Andresbu?
 • Finne/skaffe rackrails?
 • Fikse bokhylle (media)?
 • Fikse bokhylla (bibliotek)?


Oppsummering Kaos i driftkordinering ikke klart å holde ukentlige driftskvelder hver torsdag siden korona God ide å fortsette med driftkveld nå hver 2. lørdag. slik at det ikke treffer med hacke/brettspillkveld ikke oblig å møte

fortsetter med driftskvelder oddetallsuker.

Hva skal i driftskveldene forslag 2 delt referat møte + diskutering og maill holde under 1t med administrativt og jobb pause så gøye ting. delsponset pizza denne driftskvelden. aksept for 1t ting drift må gjøre. så ting drift ønsker å gjøre, på driftskvelder.

Må gjøre i dag.

 • forslag tiketsystem ala trello/kanbanboard. muligens ikke slevhostet eller cloud. pvv googlekonto / github som eier hvis cloud. JA for en enkel løsning. privat githubrepo med kanbanboard (drift team må lages). Daniel tar ansvar for dette.
 • Status på mail. Romjul kom mail med ønsket nytt passord. Sendt til Erik som ordner. Daniel har ikke Pvv mail. Sjekkes. muligens ikke eierskap på mailmappe.
 • oppdatere servere. + wiki til servere. Kartlegge maskinene som eksisterer. Andresbu med under vm.er burde dokumenteres. Fikse railmounts.
 • Wikiskriving fast post på driftkveld
 • fikse certs. Felix fikser skrotnisse kjører dhcp med debian6 som burde fikses. må flytte over til isvegg. Microbel må til buster.
 • K3s/k3os vs proxmox som er satt opp på noen nye maskiner. fikse udokumenterte vmer som baseres seg på i for stor grad. Redusere antall vmer og få flere funksjoner på enkelte maskiner. Ønske om å gå vekk fra single use case maskiner. isvegg skulle ta over for mye av det gamle. knakeligbrak burde vekk pga scussydiscer og dårlig struktur.

hva som skal gjøres

Mailen til drift må fikses. Andresbu (og joshua) skal dokumenteres. distoppgradere microbel. Tegne kart for maksinparken og ønske om opsett. Ticketsystem.

Avslutning. Idealopsett er planlagt i en viss grad. microbel er i buster joshua og andresbu er softwaremessig dokumentert ticketsystem på github er i gang. mail er ikke svart men unblocket. svares straks.

Forslag til videre arbeid: planlegge nettverks ombygning. fotogalleri på nettsiden. andresbu starter ikke. (også knekte heatpipes) rackrails på servere. bokhyllen(musikk). worblehatt.

formelle delen av møtet hevet.