Drift/Driftsmøter

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 17:43, 7 May 2022 by Adriangl (talk | contribs) (added new summary)
Jump to navigation Jump to search

Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene.