Drift/Backup

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 15:16, 2 September 2006 by EirikNygaard (talk) (starte bacula paa decibel)

Jump to: navigation, search

Backup

Backup blir gjort med bacula, klienter kjoeres paa decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er nosferatu.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

Quirks

/var paa nosferatu var for liten til at databasen som bacula bruker fikk plass der saa /var/db/bacula er symlinker til /data/bacula.

Starting services

Man starter bacula paa decibel med kommandoen: `/usr/local/sbin/bacula-fd -v -d 5 -c /usr/local/etc/bacula-fd.conf`