Drift/Backup

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 17:51, 19 August 2006 by EirikNygaard (talk) (backup - kjapt)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Backup

Backup blir gjort med bacula, klienter kjoeres paa decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er nosferatu.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

Quirks

/var paa nosferatu var for liten til at databasen som bacula bruker fikk plass der saa /var/db/bacula er symlinker til /data/bacula.