Difference between revisions of "CERTsrapport/H2021"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (fix typos)
m (typo again)
Line 6: Line 6:
 
Videre gikk resten av sertifikatene ut i januar og alle sertifikatene ble fornyet. Fremover vil det være nødvendig å fornye HTTPS sertifikatene til alle maskinene i denne perioden.
 
Videre gikk resten av sertifikatene ut i januar og alle sertifikatene ble fornyet. Fremover vil det være nødvendig å fornye HTTPS sertifikatene til alle maskinene i denne perioden.
  
== Rotpassord ==
+
== Rootpassord ==
i (27. September?) ble rotpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse.
+
i (27. September?) ble rootpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse.
 
Indre og ytre rootpassord har blitt erstattet kort tid etter hendelsen.
 
Indre og ytre rootpassord har blitt erstattet kort tid etter hendelsen.
 
Det er ikke noen mistanke om at hendelsen har blitt utnyttet av utenforstående.
 
Det er ikke noen mistanke om at hendelsen har blitt utnyttet av utenforstående.
Line 13: Line 13:
 
== log4j ==
 
== log4j ==
 
I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som kan ha vært sårbart.
 
I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som kan ha vært sårbart.
Dette inkluderer pvv sin minecraft server.
+
Dette inkluderer PVV sin minecraft server.
 
Vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.
 
Vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.

Revision as of 16:21, 21 February 2022

Høsten 2021 tok Adrian over som leder av CERT, alle likte dette og synes det bør gjentas.

Sertifikater

Like før jul gikk Microbel sine HTTPS sertifikater ut. Dette er kritisk med tanke på mail og hjemmeområder. Aktive i drift hadde behov for å lære prosessen for å skaffe nye sertifikater. Det har blitt opparbeidet og opprette prosedyrer for fornying av sertifikater, og wiki artikkel er opprettet for prosedyren. Videre gikk resten av sertifikatene ut i januar og alle sertifikatene ble fornyet. Fremover vil det være nødvendig å fornye HTTPS sertifikatene til alle maskinene i denne perioden.

Rootpassord

i (27. September?) ble rootpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse. Indre og ytre rootpassord har blitt erstattet kort tid etter hendelsen. Det er ikke noen mistanke om at hendelsen har blitt utnyttet av utenforstående.

log4j

I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som kan ha vært sårbart. Dette inkluderer PVV sin minecraft server. Vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.