Difference between revisions of "CERTsrapport/H2021"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(mc fix)
m (fixed language on some parts)
Line 8: Line 8:
 
== Rotpassord ==
 
== Rotpassord ==
 
i (27. September?) ble rotpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse.
 
i (27. September?) ble rotpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse.
Indre og ytre rootpassord har siden blitt erstattet ikke lenge etter hendelsen.
+
Indre og ytre rootpassord har blitt erstattet kort tid etter hendelsen.
Det er liten mistanke om at dette har blitt utnyttet av .
+
Det er liten mistanke om at hendelsen har blitt utnyttet av utenforstående.
  
 
== log4j ==
 
== log4j ==
I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som var sårbart.
+
I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som kan ha vært sårbart.
Dette inkluderer pvv sin minecraft server, som også har blitt patchet.
+
Dette inkluderer pvv sin minecraft server.
vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.
+
Vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.

Revision as of 11:04, 21 February 2022

Høsten 2021 tok Adrian over som leder av CERT, alle likte dette og synes det bør gjentas.

Sertifikater

Like før jul gikk Microbel sine HTTPS sertifikater ut. Dette er kritisk med tanke på mail og hjemmeområder. Aktive i drift hadde behov for å lære prsosessen for å skaffe nyse sertifikater. Det har blitt opparbeidet og oprette prosedyrer for fornying av sertifikater, og wiki artikkel er oprettet for prosedyren. Videre gikk resten av sertifikatene ut i januar og alle sertifikatene ble fornyet. Fremover vil det være nødvendig å fornye HTTPS sertifikatene til alle maskinene i denne perioden.

Rotpassord

i (27. September?) ble rotpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse. Indre og ytre rootpassord har blitt erstattet kort tid etter hendelsen. Det er liten mistanke om at hendelsen har blitt utnyttet av utenforstående.

log4j

I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som kan ha vært sårbart. Dette inkluderer pvv sin minecraft server. Vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.