Tilstede: einarr, knuta, oyving, spreeman

2005-006: Halvårsmøte
 - endelig innkalling skal skrives av knuta
 - booking av rom (helst R4) gjøres av einarr
 - oppsett av saksliste gjøres av einarr
 - regnskap gjøres klart av spreeman

2005-007: Driftsdugnad
 - Den donerte boksen skal få Gentoo.
 - epoksy må få flyttet scanneren vekk fra seg.
 - lizard flyttes til maskinrommet.
 - fylling fases ut.
 - kvin reinstalles og flyttes til lizards plass.
 - Reinstaller HURD-boksen.
 - Dugnaden er 2005-02-17.

2005-008: Luking på terminalrom
 Se forrige punkt. Fler laptop-plasser ble diskutert men forkastet.
 Vi får være flinkere til å holde bordene ryddig. Langsiktig plan
 er å fornye arbeidsstasjoner.

2005-009: Status på diskserver
 Tar litt tid før disk-kontroller kommer. Nextron er svartelistet
 på grunn av dårlig leveringsevne. spreeman, knuta og thorvan
 koordinerer henting.

2005-010: Distribusjon av innkalling/referat av styremøter
 Her kan man enkelt skrive noen script som ordner dette. oyving
 fikser dette.

2005-011: Styredugnad
 Organisering av PVVs dokumenter. Her inngår rydding på ~pvv samt
 organisere publisering av referater osv (se punktet over).

2005-012: Epost-system
 Driftskoordinator og sesse skriver spec på ny eposttjener og sender
 forslag til styret for vedtak.

2005-013: Kreditt hos Komplett
 Kasserer undersøker om vi har kreditt hos Komplett, og om vi ikke har
 burde vi skaffe. Underpunkt i dette er å skaffe et organisasjonsnummer.