Styremøte 2004-11-26

Tilstede: knuta, spreeman, oyving

 1. Bytte til bank som ikke krever IE til nettbank.
  Kasserer skal snakke med Norde om hvor mye det koster å ha
  konto hos dem.

 2. Synkronisering av brukere
  Ønsker ikke å kjøre BDB-klient, men styret mener dette er en sak for
  drift å avgjøre. Oppfordrer til å rydde opp i inkonsistenser.

 3. Døde bokser som hoper seg opp
  Driftskveld på 28. før nerdepizza. Arbeidsstasjoner trenger fiksing.
  2 nye arbeidsstasjoner (uten skjerm), 10 muser og 5 tastatur.

 4. CVS-kurs for Kantega
  Markus Krüger holdte det forrige kurset. Prøve å få en ordning med
  ham og høre. Snakk med Kantega og hør hvilken tidsramme de har på
  kurset.

 5. Tukling med espotsystem
  Gustav vil sette opp nytt epostsystem og ha hjelp fra unge og
  idealistiske driftere. Styret er positive.

 6. Rydding i hyllene
  Det bør ryddes i hyllene. Styret oppfordrer medlemmene til å holde
  orden.