Styremøte 2004-09-28

Tilstede: knuta, spreeman, einarr, oyving

 1. Styret konstitueres
  Sekretær: oyving
  Kasserer: spreeman

 2. Forbrukssum
  Styrets medlemmer ønsker å ha tilgang til å bruke en forbrukssum
  uten et styrevedtak. Et tak på summen ble diskutert til rundt
  kr. 300,- per styremedlem. Sekretær skal utarbeide forslag som
  kan vedtas neste styremøte.

 3. barek og bil rekviveres til å hjelpe med flaskepant.

 4. Prosjektgruppe for medlemsdatabase er opprettet. einarr, oyving
  og perchrh jobber mot et svn-repository på grubgrub.