Styremøte 2004-09-10
--------------------

1. Halvårsmøte

- Kasserer gjør opp regnskapet t.o.m. 2004-06-30, som foreslått på tidligere halvårsmøte.
- Steinar skal rapportere på vegne av NUCCC-komitéen.
- Øyvvind skriver forslag til ny disk-policy.