Styremøte 2004-05-15

Til stede: asbjorjo, mauset, oyving, steinarh, knuta

1. NUCCC øknomomi
  - Regnskap ikke ferdig, kasserer rømt til Barcelona.
  - Vi får 25.700 tilbake snart.
  - Vi får 7000 fra Yahoo!
  - Omtrent 5.700 i underskudd (tror vi).
  - Vil søke velferdstinget om å få dekket underskudd.
  
  - Regnskap kommer så fort kasserer utleveres av Interpol.

2. NUCCC-erfaringer
  - To rapporter: En diger, som tar for seg alt som er lurt å tenke 
   på, og en liten og søt en til halvårsmøtet.
  - Kommer etter eksamen en gang.
  
  - Må denge NUCCC-styret for å få oppdatert websidene.
  
  - Må denge NUCCC-styret for å få fler moderatorer på clubs@nuccc.org.

3. Driftskoordinator
  - Vi trenger en!

4. Eventuelt
  - NUCCC-leder inviteres til halvårsmøte.