Styremøte 2004-04-16
Styremøte 2004-04-16
Tilstede: Øyvind, Asbjørn, Kristian

1. Styret inviterer Steinar Hamre til neste styremøte om to uker for å legge
fram rapport om NUCCC.

2. Styret vil ha konkurranse og forslag til akvitieter. Vi sender ut
forespørsel tilaktive-listen med to ukers tidsfrist.

3. Vi har fått en ny Alpha-boks, tilhører fortsatt HP. Vi skal høre med
NVG om å få OpenVMS.

4. Vi trenger ny driftskoordinator. Vi tar imot forslag i to uker, lufter på
aktive og drift.

Møte hevet 1830.