Styremøte 2004-03-22 12:40
--------------------------

Til stede: knuta, oyving, asbjorjo

1. NUCCC

- Vedtar å låne ut 10000 kroner ekstra til NUCCC.

Møtet hevet 12:50