Styremøte 2003-10-31
--------------------

Tilstede: Hele styret minus knutauvo.

1. Tidligere saker:

- T-skjorter: TIlbud fra Geekstuff.no om tosidig tofargetrykk til
kr. 60 + oppstatsutgifter (360 pr. størrelse). Vi satser på dette
tilbudet, og bestiller 75 stk. Large og 25 stk. XX
Large-skjorter. oyving spør på aktive@pvv-listen, hvis interessen er
stor nok bestilles det også Medium-skjorter. knutauvo har ansvar for
kontakt med Geekstuff.no.

- Kurs: oyving har sendt mail til Preben Randhol ang. ADA-kurs. Han
ville vente med kurs til han var ferdig med doktorgraden sin. Vi får
antakelig arrangert ADA-kurs om 14 dager.

- Luftrenser: Ikke kjøpt, barek + mauset prøver å få kjøpt i neste
uke.

- Brukere: Ikke gjort noe med.

- Spilliade: Har ikke hørt noe fra NVG, vi prøver igjen til våren.

- Støykasse: Et medlem ville kjøpe støykasse, og trengte en av de
store som har plass til ATX-kasse. Vi selger en slik for 3-500 kr.

- Nybruker-mail: Status uvisst, knutauvo har saken.

- Nøkkelliste: oyving er på spor av rett mann i ITEA.

- Rydding på maskinrom: Ikke gjort. Driftskoordinator kaller inn til
dugnad en av de kommende helgene.


2. Abonnementer

Vi starter abonnement på følgende blader:
 - Linux Journal
 - Scientific American.

Tore Mauset undersøker priser.

3. Ny Altund-boks

Altund ønsker å sette en ny boks på PVVs maskinrom som
backupserver. Styret sier ja til dette så lenge maskinen følger samme
reglement som den nåværende maskinen. Vi ønsker ikke å få patchet opp
eget nettpunkt til maskinen ettersom tiur allerede bruker et nettpunkt
der altund-maskinen står. Vi ønsker heller at Altund kjøper en switch
og bruker nettpunktet de allerede har.

4. Penger som er bort

Ikke funnet noen flere penger.


5. Eventuelt
   Ingenting på eventuelt.

Møtet hevet 17.20

Last modified: Fri Oct 31 17:48:10 CET 2003