Styremøte 2003-09-26

Tilstede: Alle
Også tilstede: Gamle styret, minus stinelie

1. Gamle styret forteller om påbegynte ting/planer

Arrangementer
 - "HappyHour": Vi planlegger å ha kommende fredag.
 - Mange kurs, lister finnes i tidligere referater sendt på styremail
 - Programmeringstime, kun lov til å kode (eller se ut som man
  koder), en gang i uken.
 - Spillkveld


Planer:
- Luftrenser, Thorvald har sendt påminnelsesmail.
- Nybrukeroppsett (alexander): Påbegynt, men ikke ferdig
- Gi gave til Alf for donering av TV.
- Ringeklokke
- Ny tavle
- Sosiale arrangement i styret
- Få fjernet datagulv
- Dele maskinene inn i "klasser" og merke dem (påbegynt, alexander)
- "Kontortid" på PVV for å huke tak i nye medlemmer, spesielt i
 begynnelsen av semesteret.

Tips: 

- Må sørge for at folk møter, har vært problem i det gamle styret
- Bli mer synlig overfor ITEA/IDI (eks. poste kurs på
 itea-info-listen).
- Gjennomgå og følge opp saker fra tidligere styremøter


Macintosh:
 - Vi venter på svar fra IDI om OS X-lisenser. 
 - Satser antakelig på en G5-maskin.
 ­ Kan få studentrabatt og developer-rabatt.

2. Fra forrige styremøte

- Pythonkurs: Utsatt til kommende tirsdag, plakat hengt opp og info
 lagt ut på adict. Øyvind og Tore skal på kurset, og tar seg av nye
 medlemmer.
- Tore har fått BDB-tilgang, og skal snakke med Mathias/Magni/.. om
 hvordan det brukes.
- Øyvind har begynt å lage partisjoner til folk som har betalt penger.
- NUCCC: Et møte har vært arrangert, nytt møte 6. oktober for å få
 valgt leder. Vi kontakter NUCC-styret for å si fra oss arrangementet
 om vi ikke har noen leder klar til da.
- Prøve å følge opp resten av sakene fra forrige møte.

3. Neste møte

Fredag 3. oktober kl. 15.

4. Eventuelt

- Bilde av styret. Øyvind tar.
- Det har kommet forslag om abonnement på Linux Journal, vi undersøker
 hvor mange som ønsker det.

Møtet hevet 17:30