Tilstede; alexanro, barek, lian, tfheen

- Skjedd siden sist, status.

kake!
kobben reinstallert - driftssjef?
halvårsmøteinnkalling
windows-boks anskaffet, tiggerbrev sendt MS.

- NUCCC

plakater blir hengt opp så fort Hanne får tekst av Tollef
påmelding på web er ca klart

- Kurs, hvordan og slikt?

barek booker auditorier

Torsdag 20. februar - TeX, gunde (Martin Høy), tfheen, lian
Torsdag 6. mars - Stian Søiland, avansert python, lian, alexanro
Torsdag 20. mars - Ruby, Kent Dahl, barek, tfheen
Torsdag 3. april - Ada, Preben Randhol, stinelie(?), alexanro
Torsdag 17. april - Make, Steinar Hamre, stinelie(?), barek

- Halvårsmøte

barek booker auditorium.

eks på priser:
 - årets hakker
  - beste program
   - PVVs desinformasjonspris

- Eventuelt.

fjerning av gulv: så fort som mulig, men vi vil gjerne ha varsling i
litt god tid så vi får fanget uansvarlige sjeler til å hjelpe til å
rydde unna.

"driftssjef"?  lian hører litt rundt og prøver å få noen til å
nominere seg selv.

spill (manuelle): lian går på ekspedisjon og undersøker priser og hva
som finnes.

bokkontroll, hvordan?  barek sjekker opp og prøver å skaffe en
oversikt over hvilke bøker som er lånt ut.  lian hører med mortenkn og
sigmunau om de er villige til å skrive et program for kontroll av
bokutlån.  sjekk opp priser på strekkodeleser.

alexanro vil oppdatere nybegynnerinformasjon og får (relativt) frie
hender til det.

neste styremøte blir om to uker, samme sted, samme tid.