Styremøte, 1999-10-22T17:20

Tilstede
Mathias M. Lidal, Vebjørn Ljoså, Steinar Hamre, Espen Chr. Brill, Kjetil Jørgensen

Referent
Kjetil Jørgensen
 1. Mulig innkjøp av O2 R5K fra SGI
  Sgi har lagt ut 15 stk. O2 R5K for salg. PVV er kanskje interessert i å kjøpe en av disse. Ved kjøp av én maskin, vil prisen komme på kr. 18.000,- + mva. Ved kjøp av alle 15, vil prisen ligge på kr 15.000,- + mva per stk.

  Spes. for O2R5K

  Vi vil få litt mer PC for tilsvarende beløp, men hvis PVV ønsker noe annet enn en vanlig PC er dette et greit alternativ.
  For dyrt for PVV å kjøpe alle, og det vil dessuten være problematisk å få videresolgt maskinene. Evt. videresalg vil også være momspliktig, og dessuten kan det også bli problematisk å finne kjøpere.
  Styret vil ta stilling til saken i løpet av en ukes tid.

 2. Spilliade

 3. PFF: XML-kurs
  Garshol har foreslått følgende datoer: 11., 12., 15. el. 16. november. Passer litt dårlig med andre PFF kurs i samme tidsrom, Mathias har foreslått følgende datoer for Garshol: 25. november eller i februar 2000. Mathias venter ennå på svar.
  PVV sier seg villige til å betale reiseregning for Garshol.

 4. Fadderordning
  Ingen fremgang.

 5. PFF: PERL kurs

 6. Brukerkonto for medlemmer av andre dataforeninger
  Ingen fremgang.

 7. Disker på eufrat
  Må sende offisielt tilbud om byttehandel til NVG styret.

 8. Neste møte
  Neste styremøte avholdes fredag 1999-10-29T17:15

Møtet hevet 17:40
pvv@pvv.ntnu.no