Styremøte, 1999-10-15T17:45

Tilstede
Mathias M. Lidal, Vebjørn Ljoså, Steinar Hamre, Kjetil Jørgensen

Referent
Kjetil Jørgensen
 1. Spilliade
  Fortsetter å arbeide med saken.

 2. PFF - XML kurs
  Mathias har snakket med Garshol.
  Var interessert i å holde kurset, men han måtte avklare med sjef/ledelse først.

 3. Fadderordning
  Ingen fremgang.

 4. PFF - PERL kurs

 5. Brukerkonto for medlemmer av andre dataforeninger
  Ikke gjort noe med

 6. Disker på eufrat
  Foreslår å kjøpe ny 18 gig. disk i bytte mot rundt 30 gig. i mindre disker, som står i eufrat nå. NVG ønsker valfart, men det er ikke aktuelt.

 7. Neste møte
  Neste styremøte avholdes fredag 1999-10-08T17:15
Møtet hevet T18:10
pvv@pvv.ntnu.no