Styremøte, 1999-10-08T17:05

Tilstede
Tormod Gjestland, Espen Christian Brill, Mathias Mølster Lidal, Vebjørn Ljoså. Kjetil Jørgensen kom etter hvert.

Referent
Vebjørn Ljoså
 1. Python-kurs som PFF
  Espen er godt igang med blæsting. Ber Anders Christensen om hjelp til å sende invitasjonsbrev til institutter/fakulteter. Sende til nerds-listen?

  Vebjørn får ansvar for å skaffe auditorium og ordne med trykking/kopiering av kompendium.

 2. Driftsmøte
  Steinar har innkalt til driftsmøte 1999-10-12T19:00.

 3. Giroblanketter
  Vebjørn har bestilt 1000 blanketter. Hentes på mandag.

 4. Spilliade
  Dato er ikke satt. Espen (ansvar) og Steinar fortsetter arbeidet.

 5. XML-kurs som PFF
  Mathias har ikke kommet videre med saken.

 6. Fadderordning
  Mathias har sett litt på det Markus har skrevet, og er i tvil om det er mulig å få til noe. Toner det hele ned til at hver bruker får en kontaktperson å stille spørsmål til per mail.

 7. Forsikring
  Ikke sagt opp ennå. Vebjørn ordner det RSN.

 8. Perl-kurs som PFF
  Kjetil har sendt mail til Salve, men har ikke fått svar ennå. Salve vil kanskje at PVV og NVG arrangerer kurset sammen?

 9. Brukerkonti til medlemmer av andre dataforeninger
  Medlemmer av følgende foreninger skal kunne få konto på PVVs maskiner: Andre dataforeninger ved nordiske universiteter vil bli lagt til listen etter hvert.

  Det er mange praktiske ting (skjemaer, informasjon etc.) som må fikses før denne ordningen kan settes i verk. Tormod sjekker regelverk.

 10. Annonsere kontortid
  Vebjørn poster på news om styrets kontortid og legger informasjon om dette på web.

 11. Informasjon
  Websidene bør omstruktureres for at nye medlemmes skal kunne finne nyttig og oppdatert informasjon om PVV.

 12. Neste møte
  Neste styremøte avholdes fredag 1999-10-15T17:15.
Møtet hevet T17:20.
pvv@pvv.ntnu.no