Styremøte, 27. mai 1999

Tilstede
Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Tormod Gjestland, Øyvind Møll, Markus Bjartveit Krüger

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. Capabilities-kurs
  Utsettes til høsten, ved semesterstart.

 2. PR til høsten:

 3. Fadderordning
  Må stadig gjøres.

 4. Innkjøp

 5. PVV har fått switch
  PVV har fått en switch.

Styret ønsker PVV en riktig god sommer.
pvv@pvv.ntnu.no