Styremøte, 18. mars 1999

Tilstede
Tormod Gjestland, Pål Løberg, Øyvind Møll, Markus Bjartveit Krüger

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. Ny maskin:
  PVV har fått en ny maskin, som er døpt kalle. Skjermen må byttes, dette overlates til drift.

 2. P(U)FF:
  Capabilities-kurs: Alexander Kjeldaas er villig til å avholde et kurs, og overlater til PVV å foreslå en dato. Foreløpig forslag er en gang i uke 17.

  Perl-kurs: PVV foreslår å avholde et kurs 14-15. april, dersom dette passer for kursholder (Salve J. Nilsen).

  Eventuelle kurs med Garshol, Spilliade og Nidar-ekskursjoner utsettes til høsten.

 3. Fadderordning:
  Fadderordningen har ikke blitt utviklet videre siden forrige møte. Markus skal (fortsatt) se på saken.

 4. PR:
  Pål hører med infoavdelingen og studieadministrasjonen om å få utdelt informasjon om PVV til nye studenter ved starten på det nye studieåret.

 5. NUCCC:
  PVV har mottatt en invitasjon til NUCCC (Nordic University Computer Clubs Conference). Øyvind videresender invitasjonen på news. Dersom noen fra PVV drar, er det mulig vi kan få reisestøtte fra internasjonal avdeling på NTNU.

 6. Driftsmøte:
  Driftsmøte har blitt avholdt, se eget referat. Styret bevilger penger til ny disk til hb. Diskpartisjonene på homepvvd skal flyttes til homepvvi.

  Andre saker fra driftsmøtet:

 7. Speiling av South Park:
  Ragnar Kjørstad ønsker å speile South Park Central på PVV, men South Park Central stiller som krav at de får egen bruker og håndterer speilingen selv. PVV ønsker ikke å gi SP egen bruker, og kan ikke tillate reklame på sider på PVVs nettverk på grunn av NTNUs IT-reglement. Styret ønsker å undersøke om en pull-løsning (dvs. der PVV henter og legger ut data selv) er akseptabel.


pvv@pvv.ntnu.no