Styremøte, 15. september 1998

Tilstede
Anders Reggestad, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Steffen Thorsen, Øyvind Møll.
 1. Nemko prosjekt:
  Norsk Byggforskningsinstitutt (NBI) har overtatt ansvaret for programvaren PVV utviklet fra Nemko. NBI kjøper den direkte fra oss. De betaler 20.000 kr for programmet nå, og 20.000 kr etter at dokumentasjon mottas. Anders Reggestad har skrevet kontrakt på dette med NBI.

 2. Attest til drifter:
  En tidligere drifter ønsket seg attest. Øyvvind Møll utarbeider en.

 3. Spilliaden:
  Øyvind Møll er PVVs spilliadeansvalig. Han får med seg en person til og reiser på visitt til NVG for å diskutere en dato.

 4. Halvårsmøte:
  Følgende sakliste er satt ned for halvårsmøtet:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Styrets rapport
  3. Regnskap
  4. Revisors rapport for dette og forrige halvår
  5. Revidert budsjett
  6. Driftsgruppenes rapporter
  7. Valg av styre og leder
  8. Valg av valgkommite og revisor

 5. Revidert budsjett:
  På grunn av større inntekter ev forventet har styret utarbeidet et forslag til revidert budsjett.
                Nåværende  Forslag
  Inntekter:
   Velferdstinget         3.000   3.000
   Prosjekter          10.000   40.000
   Flaskepant           1.500   2.000
   Medlemsavgift         13.000   15.000
   Disksalg            1.000   8.000
  
   Oppsparte midler       13.500   12.550
  
   SUM              42.000   80.550
  
  Utgifter:
   Forsikring           1.000     50
   Abonnement            500    500
   Verksted            2.500   2.500
   Driftsutgifter         3.000   5.000
   Fellesdisk           5.000   3.000
   Diverse            4.000   4.000
   CD-brenner           5.000   6.000
   Bøker             5.000   5.000
   Terminal-PC          14.000   45.000
   Scanner            2.000   2.000
   Kjøp av disk til salg           7.500
  
   SUM              42.000   80.550
  

pvv@pvv.ntnu.no