Styremøte, 23. juni 1998

Tilstede
Gustav Foseid, Pål Løberg, Anders Reggestad.
 1. Innbrudd på servere:
  Det har vært innbrudd på flere av PVVs maskiner.
  PVVs sikkerhetsgruppe jobber med å spore opp hackeren og logge all trafikk/aktivitet.

  Styret ønsker å anmelde dette.

  Vedtak:
  Programvareverkstedet (PVV) begjærer gjerningspersonen(e) bak disse innbruddene tiltalt og straffet.

  Styret vedtok dette enstemmig.

 2. Erstatning:
  PVVs sikkerhetsgruppe anslår at opprydding etter innbruddet vil ta minst 150 arbeidstimer.

  Vedtak:
  PVV fremmer et erstatningskrav på 22.500 kroner i forbindelse med innbruddet. Dette er beregnet ut fra 150 timer a 150 kroner.

  Dette ble vedtatt enstemmig.

Dette referatet er vedlagt anmeldelsen PVV sendte i forbindelse med saken.


pvv@pvv.ntnu.no