Styremøte, 23. februar 1998

Tilstede
Gustav Foseid, Steffen Thorsen, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Øyvind Møll, Anders Reggestad.
 1. Prosjekter:
  Har ikke klart å skaffe folk til Helax prosjektet. Må si nei.

 2. Hardware:
  Vi prøver å "fiske" litt til hos HP. Gustav kontakter.
  Øyvind og Vebjørn lager ferdig et forslag til innkjøp av sverver, arbeidstasjon, scanner og CD-brenner.

 3. Ra:
  Leieavtalen er forlenget. Det kan komme en ny maskin etter hvert.

 4. Bøker:
  Vi kjøper bøker for 2.500,- før sommeren. Poster på news etter forslag. Gustav og Vebjørn ordner.

 5. Velferdstinget:
  Vebjørn sørger for å levere søknad innen 1. mars.

 6. Gulvet på PVV:
  Renholdsavdelingen ønsker å kvitte seg med gulvet på PVV. Vi sier ja takk. Pål ordner.

 7. Drift:
  Det er for lite initiativ i drift. Ønsker oss regelmessige driftsmøter der det føres protokoll, og at drift velger seg en leder. Anders kaller inn til driftsmøte der driftsleder velges.

 8. PR:
  Gustav lager litt "propaganda" for PVV.

 9. Programmeringskonkurranse:
  Startet planlegging av programmeringskonkurranse. Oppgaven blir en variant over temaet "Lage en klient som ved hjelp av en server skal finne veien ut av en labyrint". Gruppe fra styret lager forslag til regler.

 10. Spilliaden:
  Kontakter styret i NVG for å dra i gang. Anders sender mail.

 11. Neste styremøte:
  Mandag 9. mars 18.30


pvv@pvv.ntnu.no