Styremøte, 12. februar 1998

Tilstede
Gustav Foseid, Steinar Hamre, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad.
 1. Prosjekter:
 2. Hardware:
 3. Besøk fra videregående skole:
  Det kom en 10-20 stykker, litt halvveis interessert. Ble fortalt litt om gamle maskiner, prosjekter og slikt. Relativt vellykket.

 4. RA:
  Leietiden utløp ved nyttår. Tar kontakt med Skrivervik og forsøker å få til en oppgradering. Vebjørn ordner.

 5. Sikring av X-terminaler:
  Har kommet forslag på sikkert nett for X-terminaler. Oversendes drift.

 6. Halvårsmøte:
 7. Spilliaden:
  Styret er lite innstilt på spilliade samtidig med NUCCC.


pvv@pvv.ntnu.no