Styremøte, 28. januar 1998

Tilstede
Gustav Foseid, Steinar Hamre, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad.
 1. Rekruttering til prosjekter:
  Har blestet, men med laber respons

 2. Linux User Group:
  Rykter på no.linux om oppstart av Trondheim LUG. Stiller oss positive og er interessert i å hjelpe med å "dra i gang".

 3. Prosjekter:

 4. Halvårsmøte:
  Dato satt til torsdag 19. februar 1998 klokken 19.00.

 5. Diskserver:
  Har fått inn 30.000,- på prosjekter og er klar til å handle. Venter på svar fra HP. Drift lager en spesifikasjon på maskin innen neste styremøte.

 6. Driftsituasjon:
  Drift fungerer dårlig. Bør tas opp som sak på halvårsmøtet.

 7. Klassebesøk:
  Gustav stiller på besøket fra Overhalla VGS og viser rundt.

 8. ZIP drive:
  Kasserer bestiller ZIP drive.

 9. Neste styremøte:
  Torsdag 12. februar 20.00.


pvv@pvv.ntnu.no