Styremøte, 14. januar 1998

Tilstede
Steinar Hamre, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad
 1. Vannkoker:
  Vannkoker til PVV er kjøpt!!

 2. Arbeidstasjoner:
  Vi har fått en stabel HP Apollo arbeidstasjoner fra Siemens. Styret takker (og bukker).

 3. Klassebesøk:
  Vi får besøk fra Overhalla VGS (VK2) den 2. februar. Styret viser rundt.

 4. Diskplass:
  Det er behov for mer FTP disk. Samkjører dette med innkjøp av ny diskserver.

 5. Rekruttering til prosjekter:
  I forbindelse med prosjekter trenger vi folk. Går ut i forelesninger og blæster for å få folk interessert i programmering inn i PVV. Lager også en oversikt over personer som er interessert i prosjekter.

 6. Kontakt med Vakt og Service:
  For å gjøre ting enklere blir en person (Pål) vår kontakt mot V&S. Gir dem oversikt over styret.

 7. Søknad om MUD maskin på PVV:
  I utgangspunktet er styret lite instilt på at maskinen skal være en dedikert MUD server. PVV ønsker ikke å kun være "en plugg i veggen".
  Alternativert er at maskinen kan settes opp som Voldsboks der PVV-brukere kan logge inn, men med ekstere brukere.

 8. Prosjekter:

 9. Diskserver:
  Brev til HP er forfattet av Magni. Sendes snart.

 10. Nemko prosjektet:
  Alt er ferdig programmert. Tar kontakt for tilpasning/installasjon.

 11. Neste styremøte:
  Onsdag 28. januar 18.00


pvv@pvv.ntnu.no