Styremøte, 7. oktober 1997

Tilstede
Gustav Foseid, Steinar Hamre, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad.
 1. Konstituering av nytt styre:
  Kasserer: Gustav Foseid
  Sekretær: Pål Løberg
  Styremedlemmer: Magni Onsøien, Steinar Hamre, Vebjørn Ljoså

 2. Opprettelse av brukere:
  Det utarbeides nye rutiner for å lette arbeidsmengden på kasserer. Ønsker dette over på brukerdrift.

 3. Person ønsker FTP område til prosjekt:
  Oppretter område. Dersom det er behov for mye plass kan dette kjøpes p. Får ikke opprette brukere for området.

 4. Vannkoker til PVV:
  Magni kjøper en til er tillatt ved NTNU.


pvv@pvv.ntnu.no