Styremøte, 29. september 1997

Tilstede
Gustav Foseid, Steinar Hamre, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad.
 1. Bøker:
  Vebjørn og Gustav har handlet inn bøker. Følgende bøker er kjøpt inn: Samlet pris for de innkjøpte bøkene er kr. 1.960,-
  I tillegg er "Programming Perl, V2 (Perl 5)" og "Practical UNIX and Internet security" bestilt.

 2. Halvårsmøte: Lovendringsforslag
  Styret har mottatt lovendringsforslag fra Bent C. Dalager. Dette renskrives og postes på news. I forbindelse med forslagets punkt 2, går styret inn for at medlemsavgift betales årlig.
  Styret foreslår endring i lovene slik at nummereringen av paragrafene blir korrekt (§6 mangler).

 3. Halvårsmøte: Revidert budsjett
  Det foreslås ingen endringer av budsjett revidert 8/4-1997.

 4. Spilliaden:
  Kontakter NVG og ber om å få ordnet en spilliade kommite.

 5. Halvårsmøte: Sakliste:
  Følgende sakliste er satt ned for halvårsmøtet:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Styrets rapport
  3. Regnskap
  4. Revisors rapport
  5. Revidert budsjett
  6. Driftsgruppenes rapporter
  7. Valg av styre og leder
  8. Lovendringer
  9. Diskusjon om den generelle IT-situasjonen ved NTNU med mål om å komme frem til en uttalelse.


pvv@pvv.ntnu.no