Styremøte, 24. september 1997

Tilstede
Steinar Hamre, Gustav Foseid, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad.
 1. Søknad om domenenavn m. webserver på PVV:
  Søknad om domene ble behandlet. Da dette domenet mest sansynelig kommer i konflikt med Uninett kan ikke styret gi klarsignal før evt. klarsignal derfra.

 2. Brannskap / Brannforsikring:
  PVV har fått et brannsikkert skap (boks) til backuptaper.
  Det viser seg også at PVV ikke er brannsforsikret gjennom NTNU eller på "egenhånd". Kasserer undersøker kostnader for forsikring.

 3. Innkjøp av bøker:
  PVV trenger flere bøker. Vi poster en foreløpig ønskeliste på news. Avsatt 2.500,- til innkjøp. Gustav og Vebjørn ordner.

 4. Halvårsmøte:
  Styret har mottatt et lovendringsforslag som var noe uklart. Forslagstiller blir bedt om en klarere tekst innen en uke før halvårsmøtet.

 5. PFF:
  Linux installasjonssamling må organiseres og annonseres nærmere.
  Magni undersøker mulighet for en tur til Vitensenteret.

 6. Ryddeordning:
  Ble påbegynt påtenkt før sommeren. Magni titter på saken (igjen).

 7. BDB2 og PVV:
  Vi ønsker å kunne reservere brukernavn og UID i Brukerdatabasen (BDB2). Tar kontakt med Odd Arne Haugen.

 8. Neste styremøte:
  Mandag 29. september 19.00.


pvv@pvv.ntnu.no