Styremøte, 8. september 1997

Tilstede
Anders Reggestad, Steinar Hamre, Gustav Foseid, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg.
 1. "Play by mail"-bruker:
  Et medlem ønsket konto for eksterne (ikke PVV medlemmer) brukere på en PVV-maskin (iq) til et privat PBM prosjekt. Styret ønsker å bli kvitt alle eksterne brukere fra PVVs maskiner. Nye brukere opprettes kun i spesielle tilfeller. Søknaden ble avslått.

 2. Profilering mot nye studenter:
  Magni lager plakater til døra på PVV og tavla. Pål kopierer opp nye brosjyrer. Oppslagstavla til PVV er "naken" og bør oppdateres. Ideer etterlyses.

 3. Ønske om lisens på C++ compiler:
  Det er ytret ønske om at PVV kjøper en lisens på Kai C++ compiler for Linux. Denne koster US$ 395 noe som er for mye for PVV å bruke på en enkelt programvarelisens.

 4. NUCCC og PVV:
  www.nuccc.org settes opp på RA med tilhørende IP adresse og virtuelt grensesnitt. Mail til nuccc.org taes i mot av IQ.

 5. Nye åpningstider på PVV:
  Grunnet mange tyverier på NTNU (og PVV) settes nye åpningstider på døra til 1200 - 2000 hverdager. Alle medlemmer må sørge for å få aktivisert nøkkelkort for å komme inn utenfor dette tidsrommet.

 6. Luftkvalitet/Inneklima:
  Et spørreskjema fra Vakt og Service ang. inneklima er besvart.

 7. Tyverier fra PVVs lokaler:
  Styret i PVV har mottat henvendelse fra ett medlem som har blitt frastjålet flere bøker, en CD og en mus tilkoblet en privat maskin. Styret beklager at tyverier skjer fra lokalene til PVV. Vi forsøker å bedre situasjonen ved å innføre innskrenkede åpningstider og andre tiltak. Medlemmer oppfordres på det sterkeste til å merke sine eiendeler grundig og tydelig.

 8. CERT på PVV:
  Det er opprettet en sikkerhetsgruppe under navnet PVV-CERT. Ved oppstart er Magni Onsøien, Gustav Foseid og Vebjørn Ljoså med i gruppen. Foreløpinge retningslinjer er under utarbeidelse og styret er informert om disse. PVV-CERT vil annonsere disse senere. Det samme gjelder en sikkerhetshåndbok for PVV.

 9. Innbrudd på PVVs maskiner sommeren 1997:
  PVV hadde i sommer (medio juni) et krafig innbrudd på våre maskiner. En "hacker" fikk root-tilgang på en PVV maskin og foretok derfra avlytting av nettaktivitet. Slik fikk personen tak i flere passord, deriblant root sitt. Telia som var kilden til hackingen ble informert om forholdet. Innlogging mot PVV fra Telia er for tiden kun mulig med SSH.Alle berørte PVV-medlemmer er informert. Forholdet vil bli anmeldt. Uninett-CERT er også kontaktet.
  Det var etter denne hendelsen PVV-CERT ble opprettet.

 10. Halvårsmøte:
  Neste halvårsmøte holdes tirsdag 7. oktober 1997. Forslag til lovendringer og andre forslag skal leveres styret innen 23. september.

 11. PFF'er:
  PVV arrangerer en Linux installasjonssamling på Steinan i høst. Gustav organiserer.
  Det planlegges tur til skriftutstilling på Vitenmuseet. Steinar undersøker.
  Ser på mulighet til en utflukt til det kommende datamuseet Anders Christensen er involvert i.

 12. Neste styremøte:
  Onsdag 24. september 18.15.


pvv@pvv.ntnu.no