Styremøte, 15. april 1997

Tilstede
Anders Reggestad, Magni Onsøien, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg.
 1. Mailalias for avgangselever ved Tele 1995:
  Et PVV medlem har spurt om å få opprette et mailalias for avgangselever ved Tele 1995. Forutsatt at det blir lav / moderat trafikk på aliaset er dette OK.

 2. Innkjøp av ZIP-drive:
  Vi må finne en løsning på installasjon av ZIP'en før vi kjøper den. Et alternativ kan være en en billig 486. Føler at maskinen bør kunne takle i allefall FAT og EXT2 flisystemer.

 3. Backup / Driftsmøte:
  En GOD løsning for backup må diskuteres på driftsmøte. Magni kaller inn til driftsmøte så fort som mulig.

 4. Møbler til PVV:
  PVV har behov for flere stoler. Vi trenger mellom 5 og 10 stykker. Vi kontakter MA eog evt. noen fakulteter og ber om stoler.

 5. Strømstans:
  Strømmen kobles ut på PVV i morgen den 16/4 kl. 0700 til ca. 0730. Sørger for å ta ned maskinene i kveld/natt.

 6. NUCCC:
  Ingen har meldt seg interessert innen fristen vi annonserte forrige uke. Det gis ny mulighet og annonseres en gang til.

 7. Neste styremøte:
  Nytt møte om 14 dager den 29. april klokken 19.00.


pvv@pvv.ntnu.no